ممقان دوزی(سوزن دوزی)

مقایسه محصولات (0)


زیر لیوانی گرد

زیر لیوانی گرد

*نام محصول : زیر لیوانی گرد *نام هنر : ممقان دوزی* رشته صنایع دستی : رو دوزی * مواد تشکیل دهنده : نخ ابریشم طبیعی ، پارچه متقال * ابعاد : قطر 12 سانتیمترممقان دوزی چیست ؟یکی از هنرهای اصیل ایرانی که در استان آذربایجان شرقی و مخصوصا شهرستان ممقان رواج ..

5,500تومان قیمت بدون مالیات: 5,500تومان

5,500تومان
رومیزی ممقان دوزی(گرد کوچک)

رومیزی ممقان دوزی(گرد کوچک)

*نام محصول : رومیزی گرد کوچک *نام هنر : ممقان دوزی* رشته صنایع دستی : رو دوزی * مواد تشکیل دهنده : نخ ابریشم رنگی ، پارچه متقال * ابعاد : قطر 30 سانتیمترممقان دوزی چیست ؟یکی از هنرهای اصیل ایرانی که در استان آذربایجان شرقی و مخصوصا شهرستان ممقان روا..

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

25,000تومان
رومیزی ممقان دوزی(گرد متوسط)

رومیزی ممقان دوزی(گرد متوسط)

*نام محصول : رومیزی گرد متوسط *نام هنر : ممقان دوزی* رشته صنایع دستی : رو دوزی * مواد تشکیل دهنده : نخ ابریشم رنگی ، پارچه متقال * ابعاد : قطر 40 سانتیمترممقان دوزی چیست ؟یکی از هنرهای اصیل ایرانی که در استان آذربایجان شرقی و مخصوصا شهرستان ممقان رواج..

45,000تومان قیمت بدون مالیات: 45,000تومان

45,000تومان
رومیزی ممقان دوزی(بیضی کوچک)

رومیزی ممقان دوزی(بیضی کوچک)

*نام محصول : رومیزی بیضی کوچک *نام هنر : ممقان دوزی* رشته صنایع دستی : رو دوزی * مواد تشکیل دهنده : نخ ابریشم رنگی ، پارچه متقال * ابعاد : 25*40 سانتیمترممقان دوزی چیست ؟یکی از هنرهای اصیل ایرانی که در استان آذربایجان شرقی و مخصوصا شهرستان ممقان رواج ..

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

35,000تومان
رومیزی ممقان دوزی(مربع کوچک)

رومیزی ممقان دوزی(مربع کوچک)

*نام محصول : رومیزی مربع متوسط *نام هنر : ممقان دوزی* رشته صنایع دستی : رو دوزی * مواد تشکیل دهنده : نخ ابریشم رنگی ، پارچه متقال * ابعاد : 30*30 سانتیمترممقان دوزی چیست ؟یکی از هنرهای اصیل ایرانی که در استان آذربایجان شرقی و مخصوصا شهرستان ممقان رواج..

33,000تومان قیمت بدون مالیات: 33,000تومان

33,000تومان
رومیزی ممقان دوزی(گرد کوچک)

رومیزی ممقان دوزی(گرد کوچک)

*نام محصول : رومیزی گرد کوچک *نام هنر : ممقان دوزی* رشته صنایع دستی : رو دوزی * مواد تشکیل دهنده : نخ ابریشم رنگی ، پارچه متقال * ابعاد : قطر 30 سانتیمترممقان دوزی چیست ؟یکی از هنرهای اصیل ایرانی که در استان آذربایجان شرقی و مخصوصا شهرستان ممقان روا..

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

25,000تومان
رومیزی ممقان دوزی(گرد کوچک)

رومیزی ممقان دوزی(گرد کوچک)

*نام محصول : رومیزی گرد کوچک *نام هنر : ممقان دوزی* رشته صنایع دستی : رو دوزی * مواد تشکیل دهنده : نخ ابریشم رنگی ، پارچه متقال * ابعاد : قطر 30 سانتیمترممقان دوزی چیست ؟یکی از هنرهای اصیل ایرانی که در استان آذربایجان شرقی و مخصوصا شهرستان ممقان روا..

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

25,000تومان
رومیزی ممقان دوزی(گرد کوچک)

رومیزی ممقان دوزی(گرد کوچک)

*نام محصول : رومیزی گرد کوچک *نام هنر : ممقان دوزی* رشته صنایع دستی : رو دوزی * مواد تشکیل دهنده : نخ ابریشم رنگی ، پارچه متقال * ابعاد : قطر 30 سانتیمترممقان دوزی چیست ؟یکی از هنرهای اصیل ایرانی که در استان آذربایجان شرقی و مخصوصا شهرستان ممقان رواج فراو..

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

25,000تومان
مشاهده 1 از 8 به 8 (1 صفحات)